fbpx

Vores vision og værdier

Vision, mission og værdier

Fri af Misbrugs formål er at forbedre opvækstvilkårene for børn i familier berørt af rusmiddelproblematikker. Foreningen arbejder for at forebygge de negative fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, blandt andet via opsporing, rådgivning, brobygning, projekter, kampagner, formidling og events.

Vores vision er at alle børn kan få en tryg barndom Fri af Misbrug.

Missionen er derfor at opspore børnefamilier berørt af misbrug, så vi kan sikre tidlig og effektiv hjælp.

Vores værdier: Vi er – omsorgsfulde

Rummelighed og empati gennemsyrer vores organisation. Fra rådgivningen, hvor vi skaber håb og tillid hos familierne ved at møde dem med forståelse og autenticitet, til vores ligeværdige og fordomsfrie kommunikation, der altid anerkender og aldrig dømmer. Vi møder mennesker som mennesker og giver plads til forskellighed i vores organisation såvel som i vores rådgivning.

– ambitiøse

Vi er engagerede ildsjæle, som har en ambition om at give børn en barndom fri af misbrug ved at opspore familier og tilbyde dem kvalificeret og omsorgsfuld rådgivning. Vi er modige og tør tænke anderledes og større, fordi vi som professionelle, som medmennesker, og som samfund har en pligt til at gøre det bedre og hjælpe flere.

– uafhængige

Som NGO er vi et uafhængigt led mellem familier med et misbrug af rusmidler og de offentlige tilbud. Vi bruger vores position til at give familierne tryghed, opbygge håb og hjælpe dem nænsomt videre. Handlefriheden giver os en mulighed for at tænke og kommunikere innovativt og lave unikke indsatser for at nå ud til flere. Vi sætter integritet over forretning og er ikke bange for at sige nej til samarbejder, der går imod vores værdier.