Vedtægter

 

Vedtægter

Foreningens navn er Fri af Misbrug og er stiftet den 31. oktober 2018. Fri af Misbrug er en nonprofitorganisation, som har til formål at forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af rusmiddelproblematikker.

Hent vores komplette vedtægter hér.

Hent vedtægter som pdf

Dokumentation

Tilladelse til indsamling

Indsamlingsnævnet giver tilladelse til indsamlinger og fører kontrol med, at midlerne anvendes til de oplyste formål.


Se tilladelse

Regnskab for indsamling

Som en del af indsamlingsnævnets kontrol er vi forpligtet til at føre regnskab med gennemførte indsamlinger. Hent regnskab hér.


Hent regnskab