fbpx

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du for eksempel besøger vores hjemmeside, donerer penge til os, får rådgivning hos os, melder dig som frivillig eller søger job hos os.

Dine personoplysninger bruges til de formål, de er indsamlet til. Oplysningerne kan derudover bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af vores website og rådgivning, så vi kan forbedre vores opsporing. Derudover kan brugen også omhandle undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores rådgivningsindsats.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Foreningen Fri af Misbrug
Kronprinsessegade 34, 3 sal
1306 København K

Tlf.: 29 80 50 54
CVR: 39988275

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller ønsker at få rettet eller slettet dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@friafmisbrug.dk

Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og bruges udelukkende til at forbedre vores opsporing og rådgivning. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, og Fri af Misbrug er ikke erstatningspligtig for eventuelle krav, der måtte opstå i den anledning.

Når du får rådgivning af os
Når du henvender dig til os for telefonisk rådgivning og ikke har skjult dit nummer på forhånd, vil dit telefonnummer fremgå af rådgiverens telefondisplay. Vi registrerer kun dit nummer i forbindelse med din henvendelse, hvis du har givet mundtligt samtykke til at rådgiveren må gemme dit nummer med henblik på at ringe dig op til en opfølgende samtale.

Hvis du har kontaktet rådgivningen anonymt via det krypterede SMS-system Basechat, vil rådgiveren ikke have adgang til dit telefonnummer.

Er din henvendelse inden for rådgivningens målgruppe, vil rådgiveren desuden registrere andre almindelige oplysninger som køn, alder uddannelsesmæssig baggrund, beskæftigelsessituation, antal børn og årsag til henvendelse. Disse oplysninger registreres anonymt og kan ikke henføres til dig.

I nogle situationer har Fri af Misbrugs rådgivere pligt til at kontakte enten den kommune, hvor et barn bor, eller politiet. Det vil være i de situationer, hvor et barn udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb, eller hvis vi bliver bekendte med, at en person er i livsfare eller vil begå kriminalitet jf. Serviceloven §154, straffeloven §141 og §253.

Sletning af persondata
Personoplysninger slettes eller anonymiseres når det formål, som de blev indsamlet til, afsluttes. Det vil sige, at alle personoplysninger slettes eller anonymiseres efterhånden som rådgivningsforløb afsluttes.

Når du køber noget på vores webshop, giver en donation eller bliver støttemedlem
Hvis du køber noget på vores webshop, giver en donation via MobilePay eller bliver støttemedlem, behandler vi de personoplysninger, som du opgiver ved dit køb/din donation. Det kan f.eks. være navn, adresse, e-mail og fødselsdato.

Hvis du anvender et betalingskort på vores webshop, er det kun den anvendte betalingsservice, som har adgang til dine betalingsoplysninger. Dette gælder også, hvis du giver en donation over MobilePay.

Når du besøger vores hjemmeside
Læs om vores Cookiepolitik her

Eksterne samarbejdspartnere
Vi deler dine personoplysninger med dem, som vi har et legitimt formål med eller er forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til. De eksterne samarbejdspartnere, som vi samarbejder med, har blandt andet til hensigt at hjælpe med den tekniske drift af systemer. De samarbejdspartnere er vores databehandlere og de behandler derfor den data, som vi er dataansvarlig for. Vores samarbejdspartnere er indforstået med, at de ikke må anvende de oplysninger, som de bliver gjort bekendt med, til andet formål end den aftale, de har med os og de er underlagt fortrolighed om den data, de behandler.

Når du henvender dig til sekretariatet
Når du henvender dig til sekretariatet pr. mail eller via kontaktformular, opbevarer vi de personoplysninger, som du i forbindelse med din henvendelse opgiver. Det kan f.eks. være navn og e-mail i forbindelse med en klage.

Vi ser det nødvendigt at behandle disse oplysninger indtil den skriftlige korrespondance er afsluttet, hvorved alle personoplysninger vil blive slettet.