Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. maj 2021 kl. 10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. maj 2021 kl. 10

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent, Bestyrelsen forslår Nethe Rosa Hjørland

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af 2020 regnskab.
4. Godkendelse af kontingenter for det kommende år. Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende takster for kontingenter. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nethe Rosa Hjørland, genopstiller
Karina Petersen, genopstiller
Kim Danstrup, genopstiller
Alexander Mclellan, genopstiller
Gunnvør Dalsgaard, genopstiller
7. Behandling af fremsatte forslag. 

8. Eventuelt. 


Forslag skal indsendes bestyrelsen senest 22. Maj 2021 og ønsker du online deltagelse kan du tilmelde dig indtil d. 27. maj ved at sende en mail til kontakt@friafmisbrug.dk så sender vi deltagerlink og eventuelle bilag.