Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Fri af Misbrug

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Fri af Misbrug

Fri af Misbrug inviterer medlemmer til ordinær generalforsamling d. 29. februar 2020 kl. 11, Store Kongensgade 85, 2. sal, 1264 København K.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af budget for 2020 og kontingent
  5. Valg til bestyrelsen

Medlem Ida Zilmer Johansen – genopstiller ikke
Medlem Gunnvør Vigarsdóttir Dalsgaard – genopstiller
Medlem Anne-Camilla Nielskov – født medlem

Kandidater:
Nethe Rosa Hjørland – opstiller
Alexander Mcclellan – opstiller
Kim Danstrup – opstiller

  1. Valg af revisor
  2. Andre rettidigt indgivne forslag
  3. Eventuelt

Ekstra punkter til dagsordenen, forslag og eventuel tilkendegivelse af kandidatur, skal indgives til bestyrelsen på kontakt@friafmisbrug.dk senest d. 15. februar 2020.