Generalforsamling i Fri af Misbrug den 30. maj 2022

Generalforsamling i Fri af Misbrug den 30. maj 2022

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Godkendelse af 2021 regnskab.

 

  1. Valg af revisor

 

  1. Godkendelse af kontingenter for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende takster for kontingenter  

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nethe Rosa Hjørland, genopstiller
Karina Petersen, genopstiller
Kim Danstrup, genopstiller
Alexander Mclellan, genopstiller
Gunnvør Dalsgaard, genopstiller 

 

  1. Behandling af fremsatte forslag.

 

  1. Eventuelt.

 

Forslag skal indsendes bestyrelsen senest 22. Maj 2022. Generalforsamlingen afholdes digitalt og ønsker du deltagelse kan du tilmelde dig indtil d. 27. maj ved at sende en mail til kontakt@friafmisbrug.dk så sender vi deltagerlink og eventuelle bilag.