fbpx

Generalforsamling i Fri af Misbrug den 26. maj 2023

Generalforsamling i Fri af Misbrug den 26. maj 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af 2022 regnskab.

Bestyrelsen anbefaler, at regnskabet og resultatdisponeringen for 22 godkendes.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at vi genvælger revisor Morten Lund.

5. Godkendelse af kontingenter for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår, at vi uddelegerer fastsættelsen af kontingent til Fri af Misbrugs sekretariat de kommende tre år med henblik på at afprøve forskellige modeller i forbindelse med Østifterne-projektet, hvor der er bevilliget midler til en medlemshvervningsindsats.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille til bestyrelsen.

7. Behandling af fremsatte forslag.

8. Eventuelt.

Forslag skal indsendes bestyrelsen senest 28. Maj 2023. Generalforsamlingen afholdes digitalt d. 26/5-23 kl. 9 og ønsker du deltagelse kan du tilmelde dig helt indtil d. 25. maj ved at sende en mail til kontakt@friafmisbrug.dk så sender vi deltagerlink og eventuelle bilag.