Fri af misbrug er en frivillig social non-profit organisation, som har til formål at forbedre opvækstvilkår for børn i familier, der er berørt af afhængighed. 

GRATIS landsdækkende 

Familierådgivning

Fri af misbrug tilbyder gratis anonym rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget hos dem selv eller deres partner.

Det gør vi fordi vi ved at rigtig mange forældre tøver med at bede om hjælp hos deres egen læge, sundhedsplejerske eller i det kommunale misbrugscenter.

Er du også i tvivl om, om du skal sige det til nogen?
Så har du mulighed for at drøfte jeres families situation med en rådgiver fra Fri af misbrug. Vores rådgivere har erfaring, relevant uddannelse og tavshedspligt.

Samtalen kan fx handle om:
– Hvordan  du passer på dig selv 
– Hvordan du passer på dine børn
– Hvordan du kan håndtere konflikter i familien
– Hvordan du kan motivere din partner
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis dit barn ikke trives.
– Viden om hvor du kan få hjælp hvis du selv eller din partner ønsker behandling.

Du kan komme i kontakt med vores rådgivning på mailen kontakt@friafmisbrug.dk eller  via formularen nederst på siden. Alt efter problemstillingen vil du få et skriftligt svar eller blive ringet op.

Events

Her kan du få et overblik over planlagte foredrag og events.

Helsingør  
14. januar 2019

– Et foredrag for pårørende.

Vil du have konkret viden om hvordan du kommer fra magtesløs til motiverende?

Foredraget er fra kl. 19-20.30 inklusive en pause og tid til spørgsmål.


Tilmeld

Køge Bibliotek
26. marts 2019

– Et foredrag for pårørende.

Vil du have konkret viden om hvordan du kommer fra magtesløs til motiverende?

Foredraget er fra kl. 18-19.30 inklusive en pause og tid til spørgsmål.


Tilmeld

Slagelse bibliotek
9. april 2019

– Et foredrag for pårørende.

Vil du have konkret viden om hvordan du kommer fra magtesløs til motiverende?

Foredraget er fra kl. 18-19.30 inklusive en pause og tid til spørgsmål.


Tilmeld

Book et oplæg 

Fri af misbrug tilbyder oplæg og workshops for professionelle som er i berøring  med børn og forældre fra familier med misbrugsproblematikker.
fra DKK 5000,- + transport
Eventuelt overskud går ubeskåret til Fri af misbrugs arbejde med familier med misbrugsproblematikker.

Artikler

“For dine børns skyld”

Faren, som har skrevet denne artikel, har valgt at være anonym af hensyn til sine 3 børn. Fri af misbrugs redaktion er bekendt med hans identitet. Det er morgen i min[…]

Read more

Når det unormale bliver normalt

  En personlig beretning om vigtigheden i at vi som voksne går forrest i kampen for at nedbryde tabuisering af misbrugsproblematikker i hjemmet. For børnenes skyld. Skrevet af Camilla Møller[…]

Read more

Startskuddet

Faren, som har skrevet denne artikel, har valgt at være anonym af hensyn til sine 3 børn. Fri af misbrugs redaktion er naturligvis bekendt med hans identitet.   Som hun[…]

Read more

Vores mission, vision og værdier er fundamentet for alt vi gør!

MISSION

Fri af misbrugs formål er:

At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.

At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.

At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker så de kan få den rette hjælp.

At rådgive og bygge bro til andre frivillige og offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbrugsproblematikkerne.

VISION

Vi ønsker at tilbyde den mest anerkendte landsdækkende rådgivning for småbørnsfamilier med misbrugsproblematikker. Vi ønsker at være en attraktiv forening for ansatte og frivillige og at være en forening som styrelser, kommuner, virksomheder, fonde og andre foreninger er stolte af at støtte eller samarbejde med.

VÆRDIER

Vores fælles værdier i Fri af misbrug er at være respektfulde, empatiske, fagligt skarpe og brobyggende

Vi er respektfulde – Vi parkerer vores fordomme, dømmer ikke og starter vores rådgivning der, hvor der er motivation.

Vi er empatiske – Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør. Vi viser forståelse, skaber tillid og håb.

Vi er fagligt skarpe – Vi er opdateret på ny viden, giver korrekt rådgivning og benytter evidensbaseret metoder.

Vi er brobyggende – Vi understøtter og opbygger tillid til andre frivillige foreninger – såvel som offentlige tilbud og er loyale overfor samarbejdspartnere.

Organisation

I Fri af misbrug har vi en stærk bestyrelse som er sammensat af kompetente profiler, som hver især bidrager med ekspertise og kompetencer. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Derudover har foreningen 2 faste (pt. ulønnede) medarbejdere. Under projektlederen og frivilligkoordinatoren er de frivillige organiseret i 4 arbejdsgrupper med hver deres vigtige og uundværlige opgaver.

Hvem er vi?

Anne-Camilla Nielskov

Anne-Camilla er daglig leder af Fri af misbrug. Hun er ansvarlig for ledelse, eksterne samarbejder og den faglige kvalitet i rådgivningen. Hun er blandt andet uddannet socialrådgiver og er ved at tage en master i socialt entreprenørskab på RUC.

Maria Faber

Maria er Fri af misbrugs frivilligkoordinator. Hun har blandt andet ansvar for rekruttering, organisering, motivation og fastholdelse af foreningens frivillige. Maria har, udover sin erfaring med frivilligkoordinering fra andre organisationer, en kandidat i erhvervssprog og kommunkition fra CBS, som hun har suppleret med en frivilligkoordinatoruddannelse fra Ingerfair.

Ida Zilmer Johansen

Ida er udviklingskonsulent i Fri af misbrug . Hun er koordinator for fundraisinggruppen og er cand.mag fra Københavns Universitet.

Pernille Tengstedt

Pernille er som digital marketing manager en fast del af kommunikationsgruppen. Pernille er lige nu i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse i ”Intercultural Marketing” på CBS. 

Christina Vibe Bjerregaard

Christina er projektkoordinator på et lokalt projekt vi arbejder på i Sydhavnen. Hun er uddannet social pædagog og har en kandidat i sociale interventionsstudier fra RUC.

Anne-Sophie Sørup Nielsen

Anne-Sophie er som redaktør for vores frivillige journalister og skribenter en del af kommunikationsgruppen. Hun er cand.mag i filosofi.

Rikke
Vestrup

Rikke er som skribent en del af kommunikationsgruppen. Hun er socialrådgiver og arbejder i Center for rusmiddelbehandling .

Camilla Møller

Camilla er som skribent en del af kommunikationsgruppen. Hun studerer i øvrigt nordisk sprog og litteratur.

Jacob Jung Frellesvig

Jacob er som skribent en del af kommunikationsgruppen. Han læser derudover journalistik på RUC.

Gunnvør Virgarsdottir Dalsgaard

Gunnvør sidder  i Fri af misbrugs bestyrelse.  Hun er cand.comm, forfatter, TV personlighed og iværksætter.

Kathrine Flink Rozarth

Kathrine sidder i Fri af misbrugs bestyrelse. Hun er læge og har blandt andet beskæftiget sig med alkohol og stofbehandling.

Vivi Lassen

Vivi sidder i Fri af misbrugs bestyrelse og er til daglig økonomichef. Vivi er uddannet Revisor.

Dennis Bremholm

Dennis er  koordinator for eventgruppen. Han er ansvarlig ved eksekvering af vores arrangementer og arbejder til daglig med Set Design i Filmbranchen.

Katja Baslev Nielsen

Katja er som skribent en del af kommunikationsgruppen. Hun er også oplægsholder på foreningens events og underviser på vores kommende familie yogaforløb. Katja er cand.mag , forfatter, og foredragsholder med speciale i alkohol, empowerment og værdier.

Sanne Rose Hansen

Sanne er som skribent en del af kommunikationsgruppen. Sanne er til dagligt er ansat på Kolding misbrugscenter og er selvstændig terapeut.
Hun er uddannet pædagog og narrativ psykoterapeut. 

Emma Inge Hansen

Emma er en del af fundraising gruppen.

Bliv frivillig

Hos Fri af misbrug er vi
afhængige af frivillige

Send en mail med et par linier om hvad du gerne vil bidrage med, hvorfor, hvor mange timer og evt. hvor længe. Vedhæft gerne et foto. Du skal have lyst til at committe dig i minimum 3 måneder. Fri af misbrug er en lille organisation, så du har mulighed for at have indflydelse og være med til at udvikle. Hvis det er lige dig vi står og mangler vil du blive inviteret til en kop kaffe og en personlig samtale. 

Ansøg om at blive frivillig

Fundraisere

Fri af misbrugs events og projekter er finansieret af donationer fra fonde, private og virksomheder. Er du velformuleret og har erfaring med fondsansøgninger eller drømmer om at få funding på CV’et – så tager vi imod din hjælp med kyshånd. 

 learn more

Eventmanagers

Det er ved vores fysiske events at vi møder mennesker som er berørt af misbrug ansigt til ansigt. Vores frivillige eventmanagers står blandt andet for planlægning og koordinering  ifht. location, gæsteliste, tager fotos, løser praktiske udfordringer og er værter.

 learn more

Skribenter

Vi elsker interviews, artikler og lækkert content på vores Faceboock og Instagram. Tiden er knap så det er fantastisk med frivillige journalister og skarpe SoMe managers. Du har ofte mulighed for at få dit navn på det du skriver.

 learn more

Ambassadører

Fri af misbrug indgår samarbejder med få udvalgte influencers/ offentlige personer med en bred kontaktflade, som har en særlig sympati med familier berørt af misbrug. Engagementet må meget gerne være motiveret af en personlig historie.

 learn more

Kontakt
Fri af misbrug 

Udfyld navn, e-mail og et par ord om hvad du har på hjerte, så vender vi tilbage.
eller send en mail på kontakt@friafmisbrug.dk.
Sekretariat: Otto Busses Vej 5, 2. sal, 2450 Købehavn SV
Telefon: 2980 5054
Registreret frivillig forening hos SKAT med
CVR nr.: 39988275

Vedtægter


Foreningen Fri af misbrug
Otto Busses Vej 5, 2. sal
2450 København SV
CVR 39988275                                             Vedtægter for Foreningen Fri af misbrug
1 Foreningens navn
1.1 Foreningens navn er “Foreningen Fri af misbrug”, herefter benævnt “Foreningen”. Foreningen er en alment velgørende forening. Foreningens hjemsted er Otto Busses Vej 5, 2. sal, 2450 København SV, Danmark.

2 Formål
2.1 Foreningens formål er:
– At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
– At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
– At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker.
– At rådgive og bygge bro til offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbruget.

2.2 Foreningen er ikke erhvervsdrivende og skal ikke opbygge egen formue, hvorfor et eventuelt nettooverskud ubeskåret går til at støtte Foreningens formål i efterfølgende år.

3 Midler
3.1 Foreningen vil skabe indtægter ved at søge donationer til sit formål, herunder at afholde events og andre aktiviteter, hvorved der genereres donationer og skabes medlemmer, som genererer kontingenter.

3.2 Foreningen har ret til at optage lån, idet Foreningens medlemmer dog ikke i den forbindelse må hæfte med deres personlige formue. Således kan lån alene optages af Foreningen, hvor Foreningen alene hæfter med dens egen formue.

4 Foreningens daglige ledelse
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode. Stifter af foreningen er født medlem af bestyrelsen, og er i bestyrelsen, så længe stifter ønsker.

4.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Møder i bestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året og indkaldes af formanden. Møder kan i øvrigt afholdes så tit, som bestyrelsen ønsker det.

4.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

4.4 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

4.6 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

5 Generalforsamling
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), medmindre andet fremgår af denne vedtægt.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes senest i løbet af maj måned og varsles skriftligt til medlemmerne via mail/eller elektronisk forum mindst 21 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelsen.

5.3 Sammen med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres Foreningens årsrapport og dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Forslag til handlingsplan og budget.
– Valg af bestyrelse og suppleant.
– Valg af revisor.
– Evt.

5.4 Der føres referat over drøftelser og beslutninger på generalforsamlingen.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af Foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

6 Medlemsforhold
6.1 Enhver, der accepterer Foreningens formål, kan optages som medlem af Foreningen. I Foreningen kan optages personlige medlemmer såvel som virksomheder. Man er medlem, når kontingent er betalt.

6.2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent på til Foreningen. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, for hvilket der er betalt kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

6.3 Udmeldelse af Foreningen sker ved skriftlig henvendelse eller ved ikke-rettidig indbetaling af kontingent. Ved udmeldelse tilbagebetales det allerede indbetalte kontingent hverken helt eller delvist.

6.4 Eksklusion af Foreningen kan ske, hvis et medlem væsentligt misligholdelser sine forpligtelser fastsat i denne vedtægt eller et foreningsmedlems almindelige forpligtelser i henhold til Dansk Foreningsrets Almindelige Regler, herunder bl.a. hvis medlemmet modarbejder Foreningens formål.

7 Økonomi, regnskab og revision
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for den den daglige drift af foreningen, herunder budgetplanlægning og aflæggelse af årsrapport. Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende.

7.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 2019.

7.2 Årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

8 Aftaleret
8.1 Formand eller kasserer kan i forening med et andet bestyrelsesmedlem, indgå aftaler på Foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til et bestyrelsesmedlem og/eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9 Hæftelse
9.1 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler Foreningen. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

10 Vedtægtsændringer og opløsning
10.1 Ændring af Foreningens vedtægter og beslutning om Foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer blandt de fremmødte, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med 2/3 majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer.

10.2 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

10.3 I tilfælde af foreningens ophør doneres en eventuel formue til almennyttige velgørende formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

11 Vedtagelse
11.1 Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. Oktober 2018.

Støt Fri af misbrug

For at kunne hjælpe familier berørt af misbrug er vi afhængige af donationer fra private, virksomheder, puljer og fonde. Her kan du støtte via dit medlemskab. Henvendelser vedrørende  større donationer og samarbejder kan sker på kontakt@friafmisbrug eller ved at benytte formularen nederst på siden.

Læs vores databehandlingserklæring her